Set of 6 "white on white" snowflakes.

Snowflakes ($2)

$12.00Price